Koperta Życia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL w Kołobrzegu od marca 2017 roku propaguje akcję „Koperta życia”, informując o jej celu oraz rozdając swoim gościom i kuracjuszom potrzebne materiały.

„Koperta życia” to ogólnopolska akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, potwierdzonych podpisem i pieczątką lekarza, tj. o przyjmowanych lekach i alergiach na leki, a także kontaktów do najbliższych oraz danych osobowych, w tym numeru pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w domu w miejscu, które jest łatwo dostępne, np. przypięty magnesem do drzwi lodówki. Prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować życie

„Kopertę życia” zapytajcie w recepcji. Do każdej „Koperty życia” zawsze dodajemy magnes z logo Ośrodka i zdjęciem Kołobrzegu.

Pakiet „Koperta życia” zawiera:​

  • tekturową kopertę,
  • kartę informacyjną (do wpisania informacji o stanie zdrowia jej posiadacza oraz przyjmowanych lekarstwach i osobach które należy zawiadomić w razie potrzeby).
  • magnes na lodówkę z logo Ośrodka DOZAMEL.

Instrukcja postępowania z „Kopertą życia”:

  1. Wypełnij kartę informacyjną z pomocą swojego lekarza bezpośredniego kontaktu
  2. Umieść kartę informacyjną w kopercie
  3. Przyczep kopertę magnesem na lodówce
  4. Pamiętaj o aktualizacji informacji zawartych w kopercie – co najmniej raz w roku.

Nową kartę informacyjną można pobrać tutaj lub odwiedzić ponownie nasz Ośrodek. Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy za zapisanie do newslettera! Teraz dowiecie się Państwo o naszych ofertach specjalnych jako pierwsi.