O nas Gastronomia Konferencje Atrakcje Oferty specjalne Ferie z wnukiem 2019 Nasi partnerzy Koperta Życia Regulaminy Oferty pracy Polityka jakości polski deutsch english
Wczasy Odnowa biologiczna Turnus rehabilitacyjny NFZ Cennik Kontakt

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Wydawcą Newslettera jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, właściciel Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego DOZAMEL w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20 ("Wydawca”).
 2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
 3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.ow.kolobrzeg.pl ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
 4. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o wydarzeniach na terenie ORW DOZAMEL w Kołobrzegu lub na terenie Miasta Kołobrzeg.
 5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonych stronach serwisu www.ow.kolobrzeg.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter. Następnie, wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link aktywacyjny.
 6. Brak aktywacji adresu e-mail Subskrybenta spowoduje, że nie będzie wysyłany do niego Newsletter.
 7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta Wydawcę i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 9. Administratorem danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o. ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,  prawo ich poprawiania oraz usunięcia.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Wydawcy,
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  3. informację o sposobie zrezygnowania z usługi.
 11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 12. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera, nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.ow.kolobrzeg.pl.
 14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@dozamel.pl.W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 15. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Atrakcje w okolicy